Schapen in het Horsterwold

Schapen helpen bij bestrijding van reuzenberenklauw Deze week zijn de eerste schapen in (een deel van) het Horsterwold bij Zeewolde losgelaten. Het gaat om rassen die graag berenklauw eten zonder er last van te hebben. Berenklauw is een fraaie, markante plant, die tot drie meter hoog wordt en op het eerste gezicht een hoge sierwaarde […]

Schapen helpen bij bestrijding van reuzenberenklauw

Deze week zijn de eerste schapen in (een deel van) het Horsterwold bij Zeewolde losgelaten. Het gaat om rassen die graag berenklauw eten zonder er last van te hebben. Berenklauw is een fraaie, markante plant, die tot drie meter hoog wordt en op het eerste gezicht een hoge sierwaarde heeft. Helaas veroorzaakt deze plant ook erg veel overlast. Het aanraken van de plant kan al grote brandblaren tot gevolg hebben, het levert voor de bezoekers van de bossen veel risico op.

Berenklauw vermeerdert zich gemakkelijk door zaad en is bijna niet meer weg te krijgen. Het zaad kan jarenlang nog uitlopen en zo zorgen voor een nieuwe haard. Dit is de reden dat vanaf 2 december 2017 de reuzenberenklauw door de Europese Unie is opgenomen op de zogenaamde Unielijst. Het is verboden planten en dieren van deze lijst te bezitten, erin te handelen, te kweken, te vervoeren en  of te importeren. Omdat de planten zich makkelijk verspreiden is het verboden om ze te plukken. Dit geldt ook voor het afsnijden van de (uitgebloeide) schermen en stengels.

Omdat er maar weinig methoden zijn om de plant te bestrijden, kiest Staatsbosbeheer ervoor om te zien of, in navolging van o.a. het Kromslootpark in Almere, ook hier begrazing met schapen een uitkomst kan bieden. Daarom worden er in het gebied van de “Blauwe Diamant” schapen in een raster geplaatst die daar een aantal jaren voor begrazing moeten zorgen. Afhankelijk van het verloop kan het aantal schapen en de te begrazen oppervlakte worden aangepast.

In totaal wordt begraasd op een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare.

Bron: Staatsbosbeheer

Zoek