Plantseizoen Horsterwold afgerond

Afgelopen winter (2019-2020)is er in het Horsterwold hard gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van het bos. De afgelopen jaren werd duidelijk dat een erg groot deel van de aanwezige bomen, de essen, ziek waren en dood zouden gaan, dit heeft te maken met de essentaksterfte. Hierdoor was het noodzakelijk om deze zieke en/of […]

Afgelopen winter (2019-2020)is er in het Horsterwold hard gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van het bos. De afgelopen jaren werd duidelijk dat een erg groot deel van de aanwezige bomen, de essen, ziek waren en dood zouden gaan, dit heeft te maken met de essentaksterfte. Hierdoor was het noodzakelijk om deze zieke en/of dode bomen om te zagen en te vervangen voor nieuwe bomen.

Bij de herinplant is gebruik gemaakt van verschillende soorten bomen, waardoor er een gevarieerd, afwisselend en duurzamer bos ontstaat. Zo zijn er soorten gebruikt die beter tegen droogte kunnen en van bomen die weinig last hebben van langdurige regenval. Op deze manier is het bos beter bestand tegen invloeden van het klimaat en blijft het bos op termijn dus duurzaam in stand.  Een dergelijk bos is een bos dat tot in lengte van dagen (jaren) hout kan produceren, waar natuurlijke waarden zich verder kunnen ontwikkelen, waar de recreant prettig kan ontspannen/onthaasten en waar CO2 wordt vastgelegd. Zo draagt het bos bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

De natte omstandigheden hebben het werk bemoeilijkt, maar uiteindelijk is het toch gelukt om de volledige zesenzeventig hectare bos opnieuw in te planten. Zesenzeventig hectare staat gelijk aan ongeveer honderdvijftig voetbalvelden. Om de jonge bomen te beschermen tegen vraat van het aanwezige wild, is er een raster gezet om een deel van de jonge boompjes. De verwachting is dat dit raster na ca. vijf jaar weer weggehaald kan worden omdat de boompjes dan voldoende groot zijn en geen last meer ondervindt van het wild.

Helaas is het dit jaar niet mogelijk geweest de jaarlijkse boomfeestdag te organiseren door de coronacrisis. Of deze op een ander tijdstip, en zo ja wanneer, zal plaats vinden is nog niet bekend.

Zoek