Groot toeristisch onderzoek in Flevoland

Groot toeristisch onderzoek in Flevoland

Onderzoek vraag- en aanbod vrijetijdssector Flevoland

Hoe ziet de vrijetijdssector in Flevoland er uit? Welke doelgroepen worden aangesproken door het huidige aanbod en welke kansrijke ontwikkelrichtingen zijn er? Kortom, in hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod in Flevoland aan op de vraag van de toerist en recreant? Deze vragen staan centraal in een groot onderzoek onder de vrijetijdssector in Flevoland.

Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt naar verwachting dit najaar afgerond. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens het Vrijetijdscongres Flevoland. Dan wordt samen met de sector nagedacht over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers, gemeenten, provincie en Toerisme Flevoland samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame vrijetijdssector.

Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, VVV’s-/Citymarketing organisaties, het bedrijfsleven en Toerisme Flevoland werken samen om meer bezoekers te trekken, deze langer in de provincie te houden en daarmee bestedingen te laten toenemen. Om dit te realiseren zijn deze partijen benieuwd, via het laten uitvoeren van dit onderzoek, hoe de vrijetijdssector er op dit moment voor staat, welke kansrijke (nieuwe) doelgroepen er zijn en in welke mate hier door het bedrijfsleven op kan worden ingespeeld.