Kennis & onderzoek

Puur Zeewolde, puur plezier werkt nauw samen met Visit Flevoland. Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie van Flevoland. Samen bouwen we met ondernemers en organisaties in de sector vanuit dezelfde identiteit aan de branding van Flevoland. Dit doen we door brandmanagement, promotie en het delen van kennis.

Kennisdossiers

Perspectief Bestemming Flevoland 2030
Het Perspectief Bestemming Flevoland 2030 bevat strategische en toeristische kansen en ontwikkelopgaven voor Flevoland in het perspectief van 2030. Dit perspectief geeft richting aan de toeristische ambities van Flevoland en draagt bij aan het strategisch benutten van de ontwikkelingen van vandaag en morgen.  Bron: Visit Flevoland.

Beleidsnota en uitvoeringsagenda Toerisme, Recreatie & Evenementen Zeewolde 2020-2025
De beleidsnota en uitvoeringsagenda toerisme, recreatie en evenementen Zeewolde is een actualisatie van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Om de geactualiseerde ambities en doelstellingen te realiseren is er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2020-2025.  Bron: Gemeente Zeewolde.

TIP: Kijk voor overige kennisdossiers Flevoland op www.visitflevoland.nl.