Hoge Knarsluis

Zien, Doen & Beleven, Kunst en Cultuur,

Deze sluis is opgebouwd uit twee schuiven die voorzien zijn van grote contragewichten. Samen met de identieke Lage Knarsluis in de Lage Vaart voorkomt de Hoge Knarsluis, in combinatie met de Knardijk, dat bij een dijkdoorbraak de hele Flevopolder onder water loopt. Door het sluiten van de beide sluizen wordt de inundatie (onderwaterzetting) tot de helft van de Flevopolder beperkt.

Naast de Hoge Knarsluis is een klein beschut haventje voorzien van een in matige staat verkerende passantensteiger . Het is genoemd naar de voormalige vaargeul of zandbank De Peppelt, die hier in de buurt lag. In de voormalige Zuiderzeetijd gebruikten de schepen dit als oriëntatiepunt.