Ooievaarsplas

Natuur en Recreatie, Natuurgebied,

Het natuurgebied bestaat uit water met daaromheen rietkragen, ruigten en vlier- en wilgenstruweel. Aan de noordoostzijde ligt een natuurbos. De begroeiing is kenmerkend voor een nog jong gebied. Op een oud zanddepot zorgen variatie in hoogte en grondsoort voor een interessante vegetatie. Naast pionierssoorten groeien hier bijzondere planten als fraai duizendguldenkruid en gewone agrimonie(plant).

De gevarieerde begroeiing is voor veel vogels reden zich in dit gebied te vestigen. Oeverzwaluwen scheren over het wateroppervlak en bouwen hun nesten in een speciaal voor hen aangelegde kunstwand. Soms komt de visarend op bezoek en in de winter gebruiken aalscholvers de oudere wilgen langs de rand van de plas als slaapplaats.

Een leuk weetje: De Ooievaarplas is ontstaan door zandwinning voor de de aanleg van de A6.

Honden aan de lijn toegestaan.