Sluitsteen Zeewolderdijk

Zien, Doen & Beleven, Kunst en Cultuur,

Op 25 oktober 1967 werd het laatste stuk dijk gesloten, waarbij Hare Majesteit Koningin Juliana aanwezig was.
Op deze plek aan de Zeewolderdijk werd op 25 juli 1996 een literaire steen van graniet onthuld. Vijf platte platen, variërend in hoogte en breedte. De ruimte tussen de platen is even groot als de dikte tussen de platen. Op de voorste en kleinste plaat staat een gedicht van Margo Minco gebeiteld.

grillig ligt het water
kastijdt de dijken, sluit en keert
windscheef beschermt het riet
een zee van land