Nieuwe padenstructuur Harderbos

Natuurmonumenten werkt vanaf begin september aan een nieuwe padenstructuur in het Harderbos. De aangepaste wandelroutes worden van hogere kwaliteit én er ontstaat meer ruimte voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. In het najaar zijn de werkzaamheden afgerond. Wandelroutes De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) komen te vervallen. Delen van deze twee […]

Natuurmonumenten werkt vanaf begin september aan een nieuwe padenstructuur in het Harderbos. De aangepaste wandelroutes worden van hogere kwaliteit én er ontstaat meer ruimte voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. In het najaar zijn de werkzaamheden afgerond.

Wandelroutes
De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) komen te vervallen. Delen van deze twee routes worden opgenomen in de Beverroute (rood). De Avonturenroute (geel) wordt ingekort. De Krooneendroute (wit) blijft behouden. Door de aangepaste padenstructuur ontstaat een groter rustgebied, waar dieren als de bever en de wielewaal van profiteren.

De werkzaamheden vloeien voort uit de Natuurvisie Harderhoek (2011-2028) en Kwaliteitstoets Harderbos (2020) waarin is opgenomen dat het Harderbos nog meer op natuurbeheer wordt ingericht en dat de recreatievoorzieningen op basisniveau worden ingericht.

www.natuurmonumenten.nl

Fotografie: @Natuurmonumenten – Martin van Lokven

Zoek