Schotse hooglanders in de Stille Kern

Vanaf 23 september 2021 kunnen bezoekers in de Stille Kern van het Horsterwold vijftien uitgezette Schotse Hooglanders tegenkomen. Zij helpen bij het in stand houden van de afwisseling in dit half open boslandschap en zorgen ervoor dat het gebied niet dicht groeit. Hierdoor blijft het gebied aantrekkelijk voor flora en fauna waaronder veel vogelsoorten. Waarom […]

Vanaf 23 september 2021 kunnen bezoekers in de Stille Kern van het Horsterwold vijftien uitgezette Schotse Hooglanders tegenkomen. Zij helpen bij het in stand houden van de afwisseling in dit half open boslandschap en zorgen ervoor dat het gebied niet dicht groeit. Hierdoor blijft het gebied aantrekkelijk voor flora en fauna waaronder veel vogelsoorten.

Waarom runderen?
Al langere tijd leven er in de Stille Kern, het natuurontwikkelingsgebied in het Horsterwold van Zeewolde, Konikpaarden. De paarden hebben een ander begrazingspatroon dan runderen, zij houden van korte vegetatie. Daardoor zien we dat, ondanks de paarden, de Stille Kern toch lijkt te verruigen en dicht groeit. Om het gebied beter open te houden zijn er naast de Konikpaarden dus nu ook de runderen, Schotse hooglanders, uitgezet. Zij houden juist van een langere vegetatie, daar kunnen zij beter hun tong omheen slaan. Op deze manier vullen de paarden en de runderen elkaar goed aan. Zo ontstaat er meer afwisseling in begroeiing, waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor andere diersoorten. En daarnaast ook voor de bezoekers van het gebied.

Zonder grazers groeit het gebied dicht en verdwijnen karakteristieke soorten vogels en planten waarvoor dit soort gebieden van belang zijn. Door begrazing ontstaat er op sommige plekken meer ruimte. Dit biedt kansen voor nieuwe planten en bomen waardoor er weer andere vogelsoorten kunnen voor komen. Andere delen worden minder begraasd en de vegetatie wordt daardoor juist ouder. Doordat dieren zich door het gebied heen bewegen, en er niet altijd hetzelfde aantal dieren leeft, is de begrazing niet overal gelijk. Dat zorgt voor veel overgangen tussen open en gesloten vegetatie. Juist deze overgangen, z.g. gradiënten, zijn voor veel vogels, planten, zoogdieren en insecten van groot belang.

Waarom Schotse hooglanders?
De praktijk heeft in ander gebieden bewezen dat Schotse hooglanders vriendelijke dieren zijn en goed kunnen omgaan met de ruige, natte terreinomstandigheden van een gebied als de Stille Kern. Ze zijn zelfredzaam en zijn daardoor uitermate geschikt om het gebied ook in de winter te begrazen.

Houd afstand!
Hoewel de Schotse hooglanders vriendelijke dieren zijn, is het belangrijk om afstand te houden, je rustig te bewegen en niet tussen ouders en kalveren te gaan lopen. Houd dus minimaal 25 meter afstand en loop om de kudde heen. Dit geldt overigens ook voor de konikpaarden.

Toezicht en beheer
De beheerder controleert, samen met een dierenarts, regelmatig of er zich ongeregeldheden voordoen bij de dieren. Zo nodig wordt er actie ondernomen. Zo wordt het welzijn van de dieren gegarandeerd.

Bron Staatsbosbeheer Zeewolde

Zoek