Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Stichting Puur Zeewolde kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

Stichting Puur Zeewolde gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn afgegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Stichting Puur Zeewolde de gegevens om haar dienstverlening aan u te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Stichting Puur Zeewolde.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Puur Zeewolde behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo‘s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Puur Zeewolde, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door Stichting Puur Zeewolde uitgegeven en op deze website gepubliceerde nieuwsberichten.

Gebruik cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Zo kunnen wij nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij kunnen deze data niet herleiden tot een pc of individu.

1. Functionele cookies

Deze dienen om deze site aan te kunnen bieden en laten functioneren en om jouw voorkeuren te onthouden. Onder deze categorie valt ook de Google Maps toepassing zodat jij kunt zoeken naar de gegevens van bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen. Google Maps plaatst cookies voor het bijhouden van statistieken rondom het gebruik van Google Maps zelf en cookies om voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld welke weergave).

2. Google analytics cookies

Om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruikmaken van (onderdelen van) deze site. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunen niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel, maar kan dit niet relateren aan privacygevoelige informatie. Ook mogen zij deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken en niet overdragen aan derden zonder gerechtelijk bevel daartoe.

3. Social media cookies

Deze cookies zijn nodig voor het liken van berichten, delen van nieuwsartikelen en het updaten van jouw status op Facebook. Als je tijdens het bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook, zullen er meer cookies worden geplaatst dan wanneer je dit niet bent. In beide gevallen wordt de informatie beperkt bewaard (90 dagen) en slechts gebruikt om producten te verbeteren en niet om te verkopen aan of delen met adverteerders zonder jouw toestemming. Het delen van informatie op Facebook kan alleen als jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Levensduur cookies

De cookies die wij gebruiken, zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van jouw vaste schijf worden verwijderd wanneer je jouw sessie beëindigt (dus wanneer je jouw webbrowser sluit).

Cookies van derde partijen

Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Het gaat daarbij om analytics cookies die Google en Youtube plaatsen.

Weigeren van (bepaalde) cookies

Je kunt via de instellingen van jouw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies jij accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van de browser kun jij jouw exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat als je (bepaalde) cookies weigert, je misschien niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de website.