Staatsbosbeheer blaast populetum nieuw leven in

Staatsbosbeheer blaast populetum nieuw leven in

Met het opnieuw inplanten van het oude populetum in het Horsterwold, helpt Staatsbosbeheer mee aan het voortbestaan van de populier in de Nederlandse bossen

Begin jaren tachtig zijn er in het Horsterwold (Zeewolde) door de Universiteit van Wageningen (WUR), in samenwerking met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, in het gebied achter de werkschuur aan de Groenewoudseweg, diverse stekken (ook wel klonen genoemd)  van populieren gepland in een z.g “populetum”. Het populetum is een verzameling van specifieke klonen van een populier.

Het doel van dit populetum was, om inzicht te krijgen welke populierklonen het beste zouden groeien in de pas drooggelegde Flevopolders. En welke in korte tijd een hoge houtopbrengst en volwassen bos zouden opleveren. Nu, na ruim 35 jaar , zijn vorig jaar de restanten  van dit populetum opgeruimd en is het tijd om het populetum 2.0 aan te leggen. Staatsbosbeheer is bezig, om in samenwerking met de WUR, wederom een aantal populierklonen te planten. Dit in het kader van genenbewaring, naar de toekomst toe. De beste klonen krijgen een plek in dit vernieuwde populetum.

Juist in deze tijd, waar in het waardevol is om eigen hout te produceren op eigen bodem, is de populier met zijn hoge groeisnelheid en opbrengst, een interessante boomsoort om te planten in duurzame bossen. In totaal  wordt 20 hectare bos beplant, daarvan is 2,5 ha als proefvak voor de populier bedoeld, en een hectare als proefvak voor de wilg.

Op deze manier zal het populetum 2.0 weer een stukje van zijn oorspronkelijke doel vervullen. Behalve populieren wordt er ook een proefveld van schietwilg aangeplant. Hierin komen wilgenklonen die naar verwachting een betere resistentie tegen watermerkziekte hebben. Watermerkziekte is een specifieke wilgenziekte. Deze heeft er voor gezorgd dat er nauwelijks nog belangstelling voor deze boomsoort is, terwijl deze soort echt thuishoort op de klei van de polder en beter hout levert dan de populier. In totaal worden er 95 verschillende klonen aangeplant.

Voor degene die belangstelling hebben voor de populier, is er nu dus de mogelijkheid om op een korte afstand veel verschillende soorten onder gelijke groeiomstandigheden te vergelijken. Voor belangstellenden bestaat er altijd de mogelijkheid om het populetum te bezoeken.

Info: www.staatsbosbeheer.nl